PŘIHLÁŠKA

PRÁZDNINY V SEDLE 2014

Přihlašuji svoji dceru (syna)

 

 

Jméno : ....................................  Příjmení :..................................…...................  

Bydliště : .................................…........………........................ PSČ : .................

 

Kontaktní telefon : .....……….........….....................e-mail : ..............................

Datum narození : .......................….……….........................

Znalost jízdy na koni :    ANO   STŘEDNĚ      NE

Zdravotní pojišťovna + ev.č. :                         Zdravotní stav dítěte :

Dítě musí být vybaveno alespoň kopií průkazky zdravotní pojišťovny!

 

  Termín  

Zvýhodněná cena do 30. 4.

Cena

X Příjezd    Odjezd  
Velikonoce 2014 o 16.4. večer - 21.4. večer   ------ 2.900 Kč

20. Prázdniny v sedle 2014

     
1. turnus   28.6. večer - 5.7. ráno   3.900 Kč 4.900 Kč
2. turnus o 5.7.

večer

- 11.7. večer     4.900 Kč
3. turnus o 12.7. večer - 18.7. večer     4.900 Kč
4. turnus o 20.7. večer - 26.7. ráno     4.900 Kč
5. turnus o 26.7. večer - 1.8. večer     4.900 Kč

 X  -  vybraný turnus zakřížkujte !!!

 

Ceny:   

Nástup či odjezd je vždy dle termínu ráno do 10.00 hodin nebo večer v 17.00 hod.

Platba : složenkou ( A-V,C ), PP ( při platbě uvádějte jako var. symbol r.č.).

Vyplněnou přihlášku zašlete v co nejkratší době na naší adresu, abychom Vám mohli rezervovat Vámi vybraný turnusu (prosíme označte na přihlášce).

Kopii složenky, případně PP ( doklad o zaplacení ), nám zašlete ihned po provedení platby – NUTNÉ !

V případě příspěvků od zaměstnavatele Vám zašleme fakturu ( nutno zajistit přesný název adresáta faktury).

Zařazení proběhne až po úhradě pobytu! O zařazení budete písemně, příp. SMS zprávou vyrozuměni!

Souhlasím, že naše dcera ( syn ) prodělá výcvik jízdy na koni bez ochranného vybavení

 ( jezdecká přilba atd. ) - na vlastní riziko !!!  V opačném případě musí být dítě vybaveno jezdeckou přilbou.

STORNOVACÍ  PODMÍNKY

1. Záloha je nevratná. V případě zrušení ze strany klienta se nevrací!

2. Smluvní vztah je zrušen, a účast na pobytu stornována ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o zrušení své účasti na přihlášeném pobytu.

STORNOVACÍ POPLATKY Platné pro zákazníky platící celou částku najednou

1. Stornovací poplatky účtujeme zákazníkům při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:

a) 30 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  přihlášeném pobytu v době do 40 kalendářních dnů před nástupem, 

b) 50 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  přihlášeném pobytu v době od 40 do 15 kalendářních dnů před nástupem, 

c) 90 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  přihlášeném pobytu v době od 15 kalendářních dnů do nástupu,

2. V případě onemocnění nabízíme náhradní termín ( akci ), pokud nedojde k dohodě účtujeme storno poplatky ve výši 50 % ze stanovené ceny pobytu.

3. Zákazníci potvrzují podpisem přihlášek, že jsou jim  storno podmínky, poplatky známy - rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

 

 

 ...........................................................................................

Podpis rodičů

 

Přihlášku zaslat na adresu: Marcela Matušková, Dražka 24, 264 01 Sedlčany , nebo na

e-mail: farma.drazka@centrum.cz